სტუმრის სახლი ბოლნისი

მისამართი

იაკობ ხუცესის ქ. #38 ბოლნისი 1100, საქართველო

ტელეფონი

+995596103010

ელ.ფოსტა

stumrissakhli@gmail.com